LISTADO MUTUALES ACREDITADAS
2014/07
O.P.D.E.A.
2014/06
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL
2014/05
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA PUBLICIDAD
2014/05
A.P.M.
2014/06
JERARQUICOS SALUD
2014/04
GAPRESA S.A. (O.S.P.F.)
2014/05
GAPRESA S.A. (O.S.P.F.)
2014/06
DA.S.U.TE.N(UNIV.TEC.NACIONAL)
2014/07
OSPECOR (O.S. PETROLEROS CBA)
2014/04
GEMEPER S.A. (AF. MONOTRIBUTISTAS Y PERS. DOMESTICO DE OSPIG)
2014/05
GEMEPER S.A. (AF. MONOTRIBUTISTAS Y PERS. DOMESTICO DE OSPIG)
2014/03
GEMEPER S.A. (PLAN OS - OSPERSAMS - OSSACRA)
2014/04
GEMEPER S.A. (PLAN OS - OSPERSAMS - OSSACRA)
2014/05
GEMEPER S.A. (PLAN OS - OSPERSAMS - OSSACRA)
2014/03
GEMEPER S.A. ( TAXIS - O.S.T.C.)
2014/04
GEMEPER S.A. ( TAXIS - O.S.T.C.)
2014/05
GEMEPER S.A. ( TAXIS - O.S.T.C.)