LISTADO MUTUALES ACREDITADAS
2017/05
A.M.U.R.
2017/05
OBRA SOCIAL DE LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE FARMACIA - (O.S.A.D.E.F.)
2017/05
D.A.S.P.U. O. Social Univ.
2017/05
FEDERADA 25 DE JUNIO
2017/05
I.O.S.E.
2017/05
O.S.P.I.G.P.C.
2017/05
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL
2017/05
SUPERINTEND.DE BIENESTAR P.F.A
2017/05
A.C.A. - SALUD
2017/05
O.S.P.E.R.Y.H.R.A.
2017/05
O.S.P.I.A.
2017/05
ASOCIACION MUTUAL SANCOR
2017/05
JERARQUICOS SALUD
2017/05
GAPRESA S.A.
2017/05
COBERTURA DE SALUD S.A. (BOREAL)
2017/05
DA.S.U.TE.N(UNIV.TEC.NACIONAL)
2017/05
OSPECOR (O.S. PETROLEROS CBA)
2017/05
DIRECCION DE BIENESTAR ARMADA ARGENTINA
2017/05
UNION PERSONAL
2017/05
GEMEPER S.A. (AF. MONOTRIBUTISTAS Y PERS. DOMESTICO DE OSPIG)
2017/05
GEMEPER S.A. ( TAXIS - O.S.T.C.)
2017/05
PREVENCION SALUD S.A.
2017/05
GAPRESA S.A. (OSSOELSAC)
2017/05
GAPRESA S.A. ( OSPJTAPC)