LISTADO MUTUALES ACREDITADAS
2013/07
D.A.S.P.U. O. Social Univ.
2013/08
SUPERINTEND.DE BIENESTAR P.F.A
2013/09
SUPERINTEND.DE BIENESTAR P.F.A
2013/06
O.S.P.E.R.Y.H.R.A.
2013/07
O.S.P.E.R.Y.H.R.A.
2013/09
O.S.P.I.A.
2013/08
ASOCIACION MUTUAL SANCOR
2013/09
DA.S.U.TE.N(UNIV.TEC.NACIONAL)
2013/09
DIRECCION DE BIENESTAR ARMADA ARGENTINA