Curso de Actualización Bioquímica 2021

Inscribite online al Curso Completo o a cada módulo individual desde aquí.
(Cada módulo se dictará en dos sábados consecutivos, de 9.30 a 12.30, con modalidad virtual)